Lista orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie

Lista orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie o regasiti impartita dupa cum urmeaza cat si in magazinul SSMescu.ro: PROTECŢIA CAPULUI: – căşti de protecţie pentru [...]

Raportul anual de masuri SSM privind situatia securitatii si sanatatii in munca

Raportul anual de masuri SSM privind situatia securitatii si sanatatii in munca Situatia securitatii si sanatatii in munca În perioda 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 situaţia securităţii şi [...]

Test Protectia muncii

Nume, Prenume……………………………….   TEST DE VERIFICARE – GENERAL  1. Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie: a. în mod obligatoriu în vederea prevenirii accidentelor de muncă; b. numai [...]

Cercetare accident de munca (accident cu incapacitate temporara de munca)

Dosar nr………………. P  R  O  C  E  S – V  E  R  B  A  L DE  CERCETARE a). DATA INCHEIERII PROCESULUI VERBAL    Prezentul proces verbal de cercetare a fost incheiat in data de  …………………… b).Numele [...]

HG 767 din 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă

HG 767 din 2016 Art. II. –   Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în [...]

Lista orientativa si neexhaustiva a activitatilor sectoarelor de activitate care pot necesita utilizare EIP

LISTA ORIENTATIVĂ ŞI NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂŢILOR ŞI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE Lista orientativa activitati care necesita [...]

Regulament de functionare a comitetului de securitate si sanatate în munca (CSSM)

SECTIUNEA 1 Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca 1. Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în cadrul SC …………………………………….SRL in functie de numarul total al [...]

Convocator CSSM – model

CONVOCATOR Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la data de ___________ orele __________, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă constituit la nivelul S.C. ____________ S.R.L. se [...]