Test Protectia muncii

 In Fără categorie

Nume, Prenume……………………………….

 

TEST DE VERIFICARE – GENERAL 

1. Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie:

a. în mod obligatoriu în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

b. numai atunci când consideră lucrătorul;

c. numai dacă i s-a făcut instruirea de securitate şi sănătate în muncă.

2. Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de muncă şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces constituie:

a. suprasolicitare;

b. stres;

c. accident de muncă.

3. Respectarea obligaţiilor de securitate şi sănătate în muncă constituie:

a. o obligaţie;

b. un drept;

c. un beneficiu.

4. La apariţia unui pericol lucrătorul are obligaţia să:

a. continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente;

b.oprească lucrul şi să informeze de îndată despre aceasta;

c. îndepărteze pericolul.

5. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă poate fi:

a. penală, administrativă, disciplinară,civilă;

b. civilă, penală, patrimonială, contravenţională;

c. disciplinară, materială, contravenţională, penală.

6. Echipamentul de protecţie se oferă salariaţilor:

a. contra cost;

b. în mod gratuit;

c. se suportă jumătate de salariat, jumătate de conducătorul companiei.

7. Obligaţia asigurării echipamentului de protecţie revine:

a. sindicatului;

b. angajatorului;

c. salariatului.  

8. Materialele igienico-sanitare se acordă salariaţilor, conform Legii nr. 319 /2006:

a. contra cost;

b. gratuit;

c. în funcţie de decizia consiliului de administraţie.

9. Instruirea  periodică de securitate şi sănătate în muncă se face de către:

a. conducătorul locului de muncă respectiv;

b. conducătorul societăţii;

c. persoana care se ocupă cu activitatea de prevenire şi protecţie.

10. Ce este o fractură?

a. ruperea părţilor osoase ale corpului;

b. ruperea muşchilor;

c. ruperea ligamentelor.

11. Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă,  în caz de accident?

a. orice persoană aflată la locul de muncă;

b. orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor;

c. şeful de secţie.

12. Instrucţiunile proprii  de securitate şi sănătate în muncă sunt obligatorii de respectat?

a. da;

b. nu;

c. parţial.

13. Ce se înţelege prin accident de muncă?

a. vătămarea violentă a angajatului precum şi intoxicarea acută profesională care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel mult 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces;

b. accident suferit pe drumul de la serviciu către casă indiferent de momentul producerii lui;

c. accident suferit în perioada concediului de odihnă.

14. Amenzile contravenţionale potrivit Legii nr. 319/2006 se aplică:

a. de către Directorul General;

b. de către orice persoană din societate cu funcţii de răspundere;

c. de către inspectorii de muncă.

15. Fişa individuală de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă se păstrează la:

a. lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie;

b. biroul Resurse Umane;

c. conducătorul locului de muncă.

Grila de răspuns:

1 – a; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – c;  6 – b; 7 – b;   8 – b; 9 – a;

10 – a; 11 – b; 12 – a;   13 – a; 14 – c;  ; 15 – c.

Recent Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Cercetare accident de muncaRaport anual de masuri SSM