Raportul anual de masuri SSM privind situatia securitatii si sanatatii in munca

 In Fără categorie

Raportul anual de masuri SSM privind situatia securitatii si sanatatii in munca

Situatia securitatii si sanatatii in munca

În perioda 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul SC ……………………….. SRL s-a prezentat astfel:

În primul rând, în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale în cadrul unităţii.

Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie a fost realizată prin infiintarea serviciului intern de prevenire si protectie, conform prevederilor legislatiei SSM, unitatea desfasurand activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 5 din HG 1425/2006 modificata si completata.

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM in toate cele trei faze (la angajare – instruirea introductiv generala si instruirea la locul de munca si ulterior, la intervale regulate, instruirea periodica) de catre persoane competente şi auditarea periodică a locurilor de muncă.

Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli sunt în mai des întâlnite în cazul locurilor de muncă dispersate teritorial, din cadrul unităţii, locuri de muncă care au fost controlate cu o frecvenţă mai mare.

Se are in vedere ridicarea nivelului de siguranţă a personalului în cadrul unitatii.

De asemenea, prin decizie, s-a dispus înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul unităţii, in vederea participarii si consultarii lucratorilor la problemele legate de securitatea si sanatatea in munca, prin reprezentantii alesi de catre lucratori.

Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea controlului medical la angajare si periodic al lucratorilor din cadrul unitatii de catre medicul specialist de medicina muncii care prezinta anual conducerii unităţii un raport asupra stării de sănătate a personalului.

Prin această cale doresc să subliniez că investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor continua în unitatea noastră. Aceste investiţii vor viza în primul rând îmbunătăţirea mediului de lucru prin mărirea ergonomiei locurilor de muncă. Pentru realizarea acestui obiectiv comitetul de securitate şi sănătate în muncă va înainta conducerii spre aprobare un program anual de investiţii. Astfel, scăderea costurilor de funcţionare a unitatii, pe seama reducerii gradului de securitate, nu va fi permisă.

De asemenea doresc să scot în evidenţă că activitatea unităţii depinde în primul rând de starea de bine a personalului său. În această ordine de idei recomand Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă să ia în considerare faptul că personalul unităţii desfăşoară activităţi specifice domeniului de paza si protectie. Aceată muncă este de cele mai multe ori o muncă deosebit de solicitantă din punct de vedere psihic si fizic, care expune personalul la solicitari.

Actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul 2015

  1. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM si a legislatiei SSM in vigoare.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM

Realizat

  1. Implicarea si consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM.

Termen de realizare: Permanent (intruniri trimestriale / ori de câte ori este necesar)

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

  1. Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii la locurile de munca.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM

Realizat

  1. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor pentru toate locurile de munca / posturile de lucru.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: CSSM + lucratorul desemnat SSM

Realizat

  1. Asigurarea materialelor de instruire si instruirea lucratorilor in domeniul SSM

Termen de realizare: Permanent (la angajare si periodic)

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

  1. Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin medic de medicina muncii.

Examen medical la angajare si periodic.

Termen de realizare: Anual.

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

  1. Întocmirea graficului de revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnice, cu registrul unic de evidenţă.

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

  1. Organizarea activitatii de prevenire si protectie prin infiintarea serviciului intern de prevenire si protectie, conform prevederilor HG 1425/2006

Termen de realizare: Permanent

Răspunde: Conducerea unităţii

Realizat

  1. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de masuratori.

Termen de realizare: Anual

Raspunde: Conducerea unităţii

Realizat

 

Prezentul raport anual de măsuri va fi prezentat in sedinta CSSM si trimis la ITM BACAU.

Termen de realizare: Trim. I 2016

Răspunde: Conducerea unităţii si secretarul CSSM

 

Toate actiunile intreprinse privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor si toate masurile de prevenire si protectie au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor. Ele au caracter permanent si vor fi monitorizate si in anul 2016.

Intocmit

Adm. …………………………

Recommended Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Test Protectia munciiLista orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie