Lista orientativa si neexhaustiva a activitatilor sectoarelor de activitate care pot necesita utilizare EIP

 In Fără categorie

LISTA ORIENTATIVĂ ŞI NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂŢILOR ŞI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

Lista orientativa activitati care necesita utilizare EIP

1. PROTECŢIA CAPULUI (PROTECŢIA CRANIULUI)

CĂŞTI DE PROTECŢIE:

– lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de muncă la înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;

– lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;

– lucrări în fose, şanţuri, puţuri şi galerii;

– terasamente şi lucrări în piatră;

– lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;

– lucrări cu explozivi;

– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;

– lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare;

– lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;

– lucrări de construcţii navale;

– lucrări de manevră feroviare;

– lucrări în abatoare.

2. PROTECŢIA PICIOARELOR

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SECURITATE CU TALPĂ ANTIPERFORAŢIE:

– lucrări de construcţii, civile şi rutiere;

– lucrări pe schele;

– lucrări de demolare;

– lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor;

– lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare;

– lucrări pe acoperişuri.

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SECURITATE FĂRĂ TALPĂ ANTIPERFORAŢIE:

– lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;

– construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale;

– lucrări de transformare şi întreţinere;

– lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;

– lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde;

– extracţia şi prelucrarea pietrei;

– producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;

– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;

– căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;

– lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;

– transport şi depozitare;

– lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;

– lucrări de construcţii navale;

– lucrări de manevră feroviare.

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SECURITATE CU TOC SAU TALPĂ ORTOPEDICĂ ŞI INSERŢIE ANTIPERFORAŢIE:

– lucrări pe acoperişuri.

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SECURITATE CU TĂLPI TERMOIZOLANTE:

– lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SECURITATE CARE SE POATE DEZECHIPA UŞOR:

– acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.

3. PROTECŢIA OCHILOR SAU A FEŢEI

OCHELARI DE PROTECŢIE, VIZIERE ŞI ECRANE FACIALE:

– lucrări de sudură, polizare şi debitare;

– lucrări de găurire şi gravare;

– lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri;

– utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan;

– matriţarea la cald;

– îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;

– pulverizarea de substanţe abrazive;

– lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;

– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;

– lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente;

– lucrări cu căldură radiantă;

– lucrări cu laser.

4. PROTECŢIA RESPIRATORIE

SEMIMĂŞTI/APARATE DE PROTECŢIE RESPIRATORIE:

– lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;

– lucrări la gura de încărcare a furnalelor;

– lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;

– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;

– lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;

– vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;

– lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;

– lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.

5. PROTECŢIA AUZULUI

ANTIFOANE:

– lucrări la prese de metale;

– lucrări cu dispozitive pneumatice;

– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;

– lucrări de treierat;

– lucrări în industria lemnului şi textilă.

6. PROTECŢIA CORPULUI, BRAŢELOR ŞI MÂINILOR

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE:

– lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;

– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;

– lucrări cu produse din sticlă plată;

– lucrări de sablare;

– lucrări în camere frigorifice.

ÎMBRĂCĂMITE DE PROTECŢIE GREU INFLAMABILĂ:

– lucrări de sudură în spaţii înguste.

ŞORŢURI REZISTENTE LA PERFORAŢIE:

– lucrări de dezosare şi tranşare;

– lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp.

ŞORŢURI DIN PIELE:

– lucrări de sudură;

– lucrări de forjare;

– lucrări de turnare

PROTECŢIA ANTEBRAŢULUI:

– lucrări de dezosare şi tranşare

MĂNUŞI:

– lucrări de sudură;

– manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă;

– lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.

MĂNUŞI DIN ÎMPLETITURĂ METALICĂ:

– lucrări de dezosare şi tranşare;

– utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare;

– schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.

7. ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR:

– lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece.

8. ÎMBRĂCĂMINTE REFLECTORIZANTĂ:

– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.

9. CENTURI DE SECURITATE:

– lucrări pe schele;

– asamblarea de piese prefabricate;

– lucrări pe stâlpi.

10. FRÂNGHII DE SECURITATE:

– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime;

– lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite;

– lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă;

– lucrări în puţuri şi canalizări.

11. PROTECŢIA PIELII:

– prelucrarea materialelor de acoperire;

– lucrări de tăbăcărie.

Recommended Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Regulament de functionareHG 767 din 2016