Principalele schimbari pentru microintreprinderi, impozitul pe venit si contributii sociale

 In Fără categorie

Principalele schimbari pentru microintreprinderi, impozitul pe venit si contributii sociale: firmele care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare -dezvoltare facilitatea de scutire a impozitului pe profit se aplica in primii 10 ani de activitate. Contribuabilii nou infiintati care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare- dezvoltare, facilitatea se acorda pe o perioada de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta”, se arata intr-un proiect al Finantelor care urmeaza sa modifice Codul Fiscal.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Ce se schimba:

  •  1. Modificarea uneia dintre conditiile ce trebuie indeplinita de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii in sensul majorarii limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.
  •  2. In vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si pentru asezarea echitabila a sarcinii fiscale se stabileste o cota de impozitare de 1% pentru pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati si in aceste conditii se abroga cotaactuala de 2 % pentru microintreprinderile cu un salariat.
  • 3. Introducerea de reguli tranzitorii pentru persoanele juridice romane, platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru incadrarea in definitia microintreprinderii si care sunt obligate la plata impozitului pe venituri le microintreprinderilor ince pand cu data de 1 aprilie 2017.

Impozitul pe venit

  •  1. Eliminarea impozitului datorat de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatilor cu caracter sezonier, in baza contractului individual de munca, incheiat pe durata determinata in conditiile stabilite potrivit prevederilor legis latiei in materie. Masura va avea ca si consecinta fidelizarea fortei de munca autohtone, stabilitatea raporturilor contractuale de munca si diminuarea migrarii personalului specializat pentru aceste activitati, cu un impact semnificativ in plan social.
  • 2. Modificarea modalitatii de stabilire a impozitul ui datorat pentru venitu ile obtinute din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, astfel: ” se introduce un plafon neimpozabil in cazul veniturilor ob tinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, in suma de 450.000 lei. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 3%
  •  3. Deducerea de la calculul impozitului pe venituri le din salarii si asimilate salariilor a primelor de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, precum si a contravalorii abonamentelor medicale suportate de angajati, in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro anual.

Contributii sociale obligatorii

  • 1. Eliminarea plafonului reprezentand valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu 6 brut, aferent bazei lunare de calcul a contributii lor de asigur ari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor.
  • 2. Se elimina plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contravaloarea a 5 castiguri salariale medii brute, prevazut in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, investitii si din alte surse. Astfel, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza asupra venitului realizat.
  • 3. Se introduce exceptia potrivit careia, persoanele care realizeaza venituri din investitii si/sau din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri daca, in cursul anului fiscal realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensi i, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunur ilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Pe langa masurile fiscale introduse au fost re glementate si masuri tehnice de corelare a acestora cu cadrul normativ in vigoare
Recommended Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
SALARIUL DE BAZĂ MINIM VA CREŞTE LA 1450 DE LEI ÎNCEPÂND CU 01.02.2017IMM-urile care fac investiții