IMM-urile care fac investiții consistente vor obtine până la 5.000.000 de lei

 In Fără categorie

IMM-urile care fac investiții consistente vor obtine până la 5.000.000 de lei.

Hotărârea Guvernului nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1067 din 30 decembrie 2016, moment de la care a şi intrat în vigoare.

Concret, numărul estimat al IMM-urilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei, începând din 2017, este de 200, inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov.

Se preconizează că rezultatele obținute prin acordarea acestor ajutoare vor conduce la creșterea numărului locurilor de muncă nou create, creșterea încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale din taxele și impozitele aferente salariilor, precum și din alte impozite și taxe, dar și creșterea volumului de investiții străine în România, precum și în cadrul regiunilor defavorizate„, era explicat în nota de fundamentare a care a însoţit documentul în forma sa de proiect.

Suplimentar, Costin Borc, fostul viceprim-ministru şi ministru al economiei, declara în decembrie, la momentul adoptării actului de către Guvern, că programul poate deveni „o schemă prin care antreprenorii să poată face investițiile necesare în companie, sa devină o schemă care să ajute companiile să crească puternic și, mai ales, să treacă granițele țării”, în condiţiile în care ţara noastră, alături Polonia, Italia și Bulgaria, se numără printre țările cu cea mai mare nevoie de investiții în rândul firmelor cu potențial de creștere.

Concret, potrivit actului normativ, nivelul maxim acordat unui beneficiar în cadrul schemei nu poate depăşi cinci milioane de lei. Totuşi, există anumite domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru acordarea ajutorul de stat, iar printre acestea se află următoarele sectoare: agricultura, industria extractivă, industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau tranzacţii imobiliare.

Important! În forma de proiect a documentului lansat de Ministerul Economiei în septembrie, era stabilit un nivel maxim acordat unui beneficiar de 22,5 milioane de lei, adică aproximativ cinci milioane de euro. În formă finală a actului însă, publicată în Monitor, sunt prevăzute cinci milioane de lei.

În ceea ce priveşte cofinanţarea investiţiei, aceasta trebuie asigurată de beneficiarul ajutorului de stat fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Un alt aspect important, de care antreprenorii trebuie să ţină cont, este acela că investiţiile realizate în cadrul schemei trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii de eligibilitate, iar unul dintre acestea stipulează ca fiind necesară o valoare totală a investiţiei, fără TVA, de cel puţin 4,5 milioane de lei, adică aproximativ un milion de euro. Iată care sunt şi celelalte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească investiţiile realizate:

 • să fie considerate investiţii iniţiale;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi cinci ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
 • să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementării investiţiei şi cinci ani de la data finalizării acesteia.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei, echivalentul a 200 de milioane de euro.

Totodată, din cele 900 de milioane de lei, suma de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, va fi alocată în mod egal și distinct următoarelor trei zone: Valea Jiului, zona Roșia Montană – Munții Apuseni și comunităților marginalizate din Moldova. Schema de minimis aprobată de Guvern mai prevede ca plăţile să fie efectuate până cel mai târziu la 31 decembrie 2023.

Notă: Anexa cuprinzând lista completă a domeniilor de activitate pentru care nu se acordă ajutor de stat poate fi consultată în fişierul ataşat.

Cine poate obţine banii şi care sunt cheltuielile eligibile

Documentul amintit enumeră şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească entităţile ce doresc să solicite finanţarea. Astfel, pe lângă faptul că trebuie să fie încadrate obligatoriu ca întreprinderi mici şi mijlocii, acestea mai trebuie:

 • să fie organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;
 • să aibă capital social integral privat;
 • să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului/ Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
 • să aibă sediul social/ punctul de lucru şi să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României;
 • activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare să fie eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • să nu înregistreze datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv penalităţile aferente;
 • să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”.

În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile, act normativ apărut la final de 2016 face referire la:

 • construcţiile pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 de lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfăşurată;
 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Referitor la activele necorporale, costurile aferente acestora nu vor putea depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei. Totodată, ajutorul de stat nu se va acorda pentru cheltuielile efectuate înainte înainte de semnarea acordului de finanţare.

Nu în ultimul rând, este important să precizăm că plata ajutorului de stat nu se va acorda în avans, decontarea pentru investițiile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora urmând să se facă în cel mult două tranşe anuale. În plus, beneficiarul va fi obligat, în cel mult şase luni de la semnarea acordului, să demareze investiția şi să notifice furnizorul de ajutor de stat în acest sens.

Tot referitor la obligaţiile beneficiarului, acesta va trebui să menţină în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată timp de minimum cinci ani de la data finalizării acesteia.

Cum se va face înscrierea

Potrivit HG nr. 937/2016, înscrierea în cadrul schemei de ajutor de stat se face online, pe site-ul Ministerului Economiei. De altfel, data de la care va fi activă înregistrarea online se va comunica cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Pentru înscrierea în program, fiecare solicitant se va înscrie pe bază de user şi parolă, urmând ca, după crearea contului de înscriere, aplicaţia să trimită automat pe adresa de e-mail comunicată de solicitant un mesaj şi un link de confirmare a înregistrării.

„În vederea înscrierii în cadrul schemei, solicitantul va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în cadrul schemei, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului alocat fiecărei secţiuni”, este explicat în proiectul de act normativ.

SSMescu…

Recent Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Principalele schimbari pentru microintreprinderi, impozitul pe venit si contributii socialeConvocator CSSM