Ghid privind alegerea si numarul de stingatoare

 In Fără categorie

GHID PRIVIND ALEGEREA ȘI NUMĂRUL DE STINGĂTOARE PENTRU SOCIETATE

Pentru a răspunde câtorva întrebări venite din partea clienților noștri, privind numărul obligatoriu de stingătoare necesare spațiului în care își desfășoară activitatea, cât și a modului de funcționare și amplasare, am alcătuit acest Ghid de alegere a stingătoarelor:

1. Legea mă obligă să dețin stingătoare în sediul firmei? Dacă da, câte și ce tip?
DA, conform Ordinului 163/2007, în funcție de activitatea desfășurată și de tipul de materiale utilizate, trebuie să existe cel puțin un stingător în spațiul în care se desfășoară activitatea. Numărul orientativ de stingătoare este stabilit astfel:
– în cazul construcțiilor noi, în momentul în care este proiectată clădirea,
– în cazul construcțiilor deja existente, numărul acestora este stabilit de persoană desemnată cu atribuții P.S.I. sau de cadrul tehnic A.I.I.

În funcție de suprafața (în metri pătrați) încăperilor, curților, depozitelor sau halelor industriale, numărul de stingătoare este stabilit astfel:
– încăperi de maxim 30 mp – 1 buc. stingător tip P3

stingator cu pulbere p3

– între 40 – 60 mp – 1 buc. stingător tip P6

Stingator cu pulbere P6

– între 200 – 300 mp – 1 buc. stingător tip P50 sau P100 (în cazul în care pericolul de izbucnire a unui incendiu este crescut)

stingator cu pulbere p50stingator cu pulbere p100

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de Apărare Împotriva Incendiilor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007
ANEXĂ 6 – la normele generale

NUMĂR ORIENTATIV
de stingătoare portative pentru unele categorii de construcții

 

 Categorii de construcții

Număr minim de stingătoare  /  suprafață desfășurată

     1. Clădiri administrative:

 •       sedii ale administrației publice centrale și locale (primării, trezorerii, sedii ale autorităților locale)
 •       sedii de fundații, organizații neguvernamentale, federații, asociații, agenții și altele asemenea
 •       sedii de birouri

 

 

 

1 buc. / 300 mp

      2. Clădiri comerciale:

 •       comerț alimentar și nealimentar
 •       magazine generale
 •       alimentație publică (restaurante, braserii, cluburi, taverne, cafenele, pub-uri etc.)
 •       spații și încăperi destinate serviciilor
 

 

1 buc. / 200 mp

      3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare):

 •           blocuri
 •           locuințe unifamiliare
 

1 buc. / nivel / apartament

      4. Clădiri civile cu funcțiuni mixte:

 •       comerț
 •       birouri
 •       reuniuni
 

 

1 buc. / 300 mp

      5. Alte amenajări:

 •       circuri mobile
 •       scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiții sportive etc.)
 •       studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public
 

1 buc. / 150 mp

* Performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B, conform standardului european de referinţă.
NOTĂ: Tipul și numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant și, pentru construcțiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuții specifice, în funcție de nivelul de risc de incendiu, tipul și cantitatea de material sau substanță combustibilă/volumul de lichid combustibil din spațiul ce trebuie protejat.

2. În mașină ce tip de stingător trebuie să dețin?
În funcție de tipul și mărimea mașinii trebuie să aveți un stingător potrivit. În regulamentul de circulație rutieră este prevăzută că obligatorie posesia unui stingător, conform următoarelor recomandări:
– autoturisme – P1
– autoutilitare – P3
– camioane, tir-uri – P6

3. Ce fel de stingător trebuie să existe lângă panoul electric?
Pentru panoul electric este necesar un stingător cu CO2 de 2 kg încărcătură, model G2.

stingator cu gaz g2

4. La ce înălțime este recomandat să fie pus un stingător în suport, pe perete?
Înălțimea recomandată este de 140 cm față de podea.

5. Câte clase de incendiu există și ce stingătoare se pretează pentru stingerea lor?

clase de incendiu

6. Ce reprezintă termenul de valabilitate de 5 ani de pe stingător?
Termenul de valabilitate de pe stingător reprezintă termenul de valabilitate al recipientului de oțel. După această perioada de 5 ani, dacă recipientul mai rezistă probelor hidraulice, el este pansonat și astfel i se mai acordă o valabilitate de folosință de 5 ani. În cazul în care recipientul de oțel nu mai rezistă la probele hidraulice, el trebuie casat și înlocuit cu un alt stingător nou.

7. Ce reprezintă termenul de garanție de 1 an de pe stingător?
Termenul de garanție de pe stingător reprezintă termenul la care se face verificarea respectivului stingător. Oricărui stingător, indiferent de mărimea acestuia, trebuie să i se facă o verificare anuală obligatorie.

8. Care sunt operațiunile care se execută la verificarea periodică a stingătoarelor cu Pulbere (tip P), cu CO2 (tip G) și cu Spumă Mecanică (tip SM)?
-demontarea stingătorului
-golirea recipientului
-curățarea pieselor
-verificarea funcționarii subansamblelor
-înlocuirea pulberii și a azotului
-schimbarea membranelor și a inelelor de etanșare
-încărcarea buteliei CO2
-montare
-vopsire
-etichetare

9. Ce tipuri de stingătoare au ieșit din uz, după aderarea la Comunitatea Europeană ?
Odată cu aderarea la Comunitatea Europeană, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari nu mai atestă stingatoarele cu recipienți din aluminiu de tip P1, P2, P3, P6, P9 și cele cu spumă chimică de tip SC9, SC90, SC180.
Conform S.R.E.N. 3 part.7/2004, toate modelele de stingătoare mai sus menționate, au fost înlocuite cu recipienți din metal și de cele cu spumă mecanică de tip SM6, SM9, SM50 și SM100.

Recent Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
contract SSM si PSIrsvti macara turn