Structura pentru cursul de Inspector SSM într-o abordare completă a Securității și Sănătății în Muncă

 In SSM

Cursul de Inspector SSM reprezintă o opțiune esențială pentru cei care doresc să își desfășoare activitatea în domeniul protecției muncii.

În cadrul acestui curs, participanții beneficiază de discuții libere susținute pe baza suportului informativ și a legislației în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (SSM).

Cursul de Inspector SSM este conform cu standardele legislative

Conform specialiștilor SSMescu, obiectivul principal al cursului constă în asigurarea însușirii de către cursanți a cunoștințelor fundamentale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Ca organizatori, echipa RSGE pune accent pe dobândirea și antrenarea capacităților necesare pentru aplicarea corectă și concretă a noțiunilor de bază în activitatea de protecția muncii.

Metodele moderne utilizate în predarea cursului îl fac extrem de accesibil, asigurând o înțelegere profundă și aplicarea practică a cunoștințelor dobândite.

Cursul de Inspector SSM este acreditat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, garantând calitatea și conformitatea cu standardele legislative în vigoare.

Curs Inspector SSM

Curs Inspector SSM

Certificat recunoscut la nivel național și internațional

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă priorități esențiale pentru orice organizație responsabilă și pentru bunăstarea angajaților săi.

În acest context, cursul de Inspector SSM, conform Legii 319/2006, oferă o abordare cuprinzătoare a aspectelor legale și practice necesare pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos.

 • După finalizarea cursului, participanții sunt supuși unui examen și obțin un certificat recunoscut la nivel național și internațional.

Acest certificat reprezintă o validare a competențelor dobândite, oferind cursanților oportunități sporite pe piața muncii.

Prin urmare, cursul de Inspector SSM nu doar oferă cunoștințe teoretice, ci și pregătește practicanții pentru a aborda eficient provocările reale din domeniul securității și sănătății în muncă.

Structura concepută de specialiști pentru cursul de Inspector SSM

Structura cursului este concepută astfel încât participanții să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a conduce și coordona măsurile de prevenire și protecție la nivelul angajatorului.

 1. Cadrul legislativ general referitor la SSM

Primul modul al cursului organizat de inspectorii RSGE se axează pe familiarizarea participanților cu cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în muncă.

Legea 319/2006 constituie baza legală pentru toate aspectele legate de SSM, iar participanții vor înțelege detaliile acesteia, inclusiv:

-responsabilitățile angajatorului;

-drepturile angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

 1. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este o componentă crucială a gestionării SSM. Cursul acordă o atenție deosebită criteriilor generale pentru evaluarea riscurilor, confirmă experții SSMescu.

De asemenea, oferă participanților instrumentele necesare pentru identificarea, evaluarea și gestionarea eficientă a riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale.

 1. Organizarea activității de prevenire

Un alt aspect esențial în cursul de Inspector SSM este dedicat organizării activității de prevenire.

Participanții vor învăța cum să dezvolte și să implementeze planuri de prevenire și protecție, luând în considerare specificul activității desfășurate de organizația lor.

 1. Acțiuni în caz de urgență: planuri de urgență și de evacuare, organizarea activității de prim ajutor

Cursul organizat de compania RSGE include un modul detaliat privind măsurile ce trebuie luate în caz de urgență. Acesta acoperă:

-elaborarea planurilor de urgență și de evacuare;

-organizarea activității de prim ajutor.

Participanții vor fi pregătiți să gestioneze eficient situații de urgență și să asigure securitatea angajaților în astfel de circumstanțe critice.

 1. Elaborarea documentațiilor din punct de vedere al desfășurării activităților de prevenire și protecție

Un element esențial din punct de vedere al securității și sănătății în muncă este capacitatea de elaborare a documentației.

Cursul de Inspector SSM se concentrează pe cum să se creeze documentații corespunzătoare pentru desfășurarea activității de prevenire și protecție, inclusiv planuri, instrucțiuni și fișe individuale de instruire.

 1. Evidențe și raportări în domeniul SSM

Un alt aspect important abordat în curs este gestionarea evidenței și raportarea în domeniul SSM.

Participanții vor învăța cum să țină evidența incidentelor, evaluarea riscurilor și să elaboreze rapoarte adecvate, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a programului de SSM al organizației.

Cunoștințe și abilități practice dobândite

Cunoștințe teoretice pentru cursanți

Cunoștințe teoretice pentru cursanți

 • Pe parcursul cursului, participanții vor acumula cunoștințele necesare pentru elaborarea:

-planului de prevenire și protecție;

-de instrucțiuni proprii privind securitatea și sănătatea în muncă;

-tematicii și fișelor individuale de instruire.

 • Cursanții vor fi capabili să întocmească lista internă pentru acordarea echipamentului individual de protecție, alimentației de protecție și materialelor igienico-sanitare.
 • De asemenea, vor fi familiarizați cu documentele CSSM și cu documentele de cercetare a accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.

Preț curs Inspector SSM și durată curs Inspector SSM

Participarea la cursul de Inspector SSM nu numai că aduce un plus de cunoștințe teoretice, ci dezvoltă și abilități practice esențiale pentru gestionarea securității și sănătății în muncă.

 • Cursul nu doar respectă cerințele legale, ci și depășește așteptările, contribuind la formarea unei culturi a securității în cadrul organizațiilor.

Aflați detalii despre preț curs Inspector SSM și durată curs Inspector SSM accesând site-ul SSMescu, apoi vă puteți înscrie chiar astăzi la unul dintre cursurile organizate de experții RSGE!

Recommended Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Trusa auto pentru prim ajutorTrusa sanitară bine echipată pentru accidente